** SAU KHI QUAY THƯỞNG NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG THÊM GIẢI THƯỞNG VÀO ĐƠN HÀNG, GIẢI THƯỞNG SẺ TỰ ĐỘNG ĐƯỢC HỦY BỎ.

MỖI MỘT ĐƠN HÀNG CHỈ ĐƯỢC QUAY THƯỞNG 01 LẦN.

GIẢI THƯỞNG SẺ ĐƯỢC HỦY BỎ NẾU PHÁT HIỆN GIAN LẬN**

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng